برای ورود به لینک دریافت دفترچه به سایت سازمان سنجش به نشانی http://www.sanjesh.org مراجعه نمائید یا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www6.sanjesh.org/download/estekhdami9702/rahnema9702.pdf