گروه گرافیکی قمبوان متشکل از جوانان و نوجوانان خوش ذوق قمبوانی در تابستان ۱۳۹۳ تشکیل گردید.
با وجود میانگین سنی پایین این گروه به گفته ی مسئولان منطقه ی دهاقان یکه تاز در زمینه ی گرافیک کامپیوتری در منطقه ی دهاقان
میباشد.هم اکنون اصلی ترین فعالیت این گروه آموزش نیروهای نوجوان و جوان در زمینه ی ساخت تیزرهای تبلیغاتی، ساخت جلوه های ویژه و همچنین ساخت انیمیشن می باشد. همچنین این گروه در حال همکاری با چند تلویزیون شهری در کشور می باشد.