زندگی نامه بسیجی شهید مهدی سلطانی شهید مهدی سلطانی در سال 1338 در خانواده ای متدین در روستای قمبوان دیده به جهان گشود. از همان زمان طفولیت،کودکی آرام بود و با چشمان کنکاوش زندگی را در اطرافیان و مخصوصاٌ محبت مادری ...