به اطلاع اعضای کانون و تمامی مردم می رساند با ثبت نام سامانه خودارزیابی سلامت از وضعیت سلامت خود و خانواده مطمئن شوید. لازم به یادآوری است که پس از ثبت نام از طریق تلفن ۴۰۳۰ با شما تماس گرفته می شود و وضعیت شما توسط حافظان سلامت بررسی می گردد.

ثبت نام در سامانه از طریق لینک خود ارزیابی  salamat.gov.ir