شورای فرهنگی قمبوان در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نمود که تاکنون ۳ جلسه برگزار نموده است و در آن جلسه به بررسی مسائل فرهنگی محل می پردازند.
این شورا دارای ماهنامه محلی به نام پیام شبستان است که اخبار محل را در آن منتشر و به اطلاع مردم می رساند.
در جلسه ماه فروردین قرار شد که
۱-امور مربوط به ماهنامه پیام شبیتان به کانون ایثار واگذار گردد.
۲- آقای شهرام جلیلی به عنوان دبیر جلسات معرفی شد.
۳- شورای اسلامی محل و دهیار قرار شد که مکاتبه ای با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند و فعالیت کتابخانه که دو روز در هفته است در تمام روزهای هفته باز و پاسخگوی مراجعه کنندگان باشد.